Accreditatie

  Dé site van de beroepsorganisatie van verloskundigen met informatie voor (aanstaande) zwangeren en (toekomstige) verloskundigen.
Accreditatie voor: 6 punten
     
  De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.
Accreditatie voor: 6 punten
     
  Doel van de NVK is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid (18 jaar).
Accreditatie voor: 6 punten
     
  V&VN is de beroepsvereniging van de verpleegkundige.
V&VN Kinderverpleegkunde: Accreditatie voor: 6 punten
V&VN VOG: Accreditatie voor: 6 punten
V&VN Jeugd (consultatiebureau): Accreditatie voor: 6 punten
     
  De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde.
Accreditatie voor: 6 punten
     
  De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist
Accreditatie aangevraagd
     
  Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland
Accreditatie aangevraagd
     
  Het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers/BAMw is hét kwaliteitskeurmerk dat cliënten helpt professionals te herkennen.
Accreditatie voor: 1 punt
     
  Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor ruim 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.
Accreditatie aangevraagd
web statistics