Casemanager

Het beschrijven van de rol van de Casemanager en implementatie

  

De verloskundige en gynaecoloog zijn de casemanager voor de patiŽnt en het gezin. Dit komt voort uit de zorgvraag die de cliŽnte en het gezin, in relatie tot vruchtbaarheid, zwangerschap, geboorte en kraamtijd aan de verloskundige /gynaecoloog voorlegt.

In de zorgvraag kunnen vele facetten zitten die in een multidisciplinair team uit 1e en 2e lijn beantwoord moet worden. Daarin zijn de verloskundige en gynaecoloog degenen die de andere professional consulteren of de cliŽnte en gezin verwijzen.

 

Er is een training voor de casemanager georganiseerd. Hierin wordt vanuit de theorie over casemanagement toegewerkt naar de praktijk vertaling voor de verloskundige en gynaecoloog. De eerste scholing heeft in oktober en november 2011 plaats gevonden.

 

Vanaf september gaan de casemanagers in de eigen praktijk een pilot starten waarin ze de rol van de casemanager zoals samen vastgesteld inzetten. Van 5 casussen wordt een evaluatie formulier ingevuld. De ervaringen worden gebruikt om in de 2e training, eind 2012, mee aan de slag te gaan.

 

Ervaringen van de eerste trainingsdag

  

Stroomschema: Overdracht Casemanagement

  

Ervaringen van themaavond casemanagement 24 mei

  

Ervaringen van de terugkomdag

<volgt eind 2013>

  

De casemanager functie en taken

 

 

web statistics