Multi-disciplinaire visie

Een gezamenlijke visie is voorwaarde om met elkaar toe te werken naar dezelfde stip aan de horizon.

Deze benadering zal naar onze inschatting  op korte termijn de perinatale uitkomst verbeteren en op lange termijn  gezondheidswinst opleveren voor de aanstaande moeder en haar ongeboren kind. De zwangerschap optimaal benutten als window of opportunity for awareness and change

 

Op 28 maart 2012 vond de expertmeeting binnen het project plaats.

  

Tijdens de bijeenkomst is, naar aanleiding van een concept visie op geboortezorg, met elkaar gediscussieerd over een gezamenlijke visie op geboortezorg.

Deze is vervolgens omschreven en vind u hier:  

Gezamenlijke visie op geboortezorg Regio Rivierenland Tiel

web statistics