Multi-disciplinaire thema's zwangere

De multidisciplinaire thema's die in de projectaanvraag zijn benoemd zijn: overgewicht, psychosociale problematiek, allochtone vrouwen, tienermoeders en vrouwen met een lage SES.'

Analyse van de populatie in de verschillende kernen van Rivierenland:

Om uitwerking te geven aan multidisciplinaire thema's is het van belang om inzicht te hebben in de eigen populatie in relatie tot de Multidisciplinaire thema's. In het afgelopen jaar zijn er 5 literatuur- en praktijkstudies gedaan over deze onderwerpen. Deze studies zijn in een artikel beschreven en gepresenteerd op de expertmeeting op 28 maart 

De verkregen informatie dient als basis voor het multidisciplinair uitwerken van de  thema's.

Het cliŽntenperspectief wordt waar mogelijk meegenomen tijdens het praktijkonderzoek. In een later stadium is het ook relevant om het cliŽntenperspectief te onderzoeken; thematisch in focusgroep of enquÍte.

 

Multidisciplinaire uitwerken van zorgthema's :Dit volgt op praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Naar aanleiding van de betrokken multidisciplinaire disciplines zal dit moeten worden vertaald naar een werkwijze / blauwdruk / regionaal protocol. Deze wordt dan als leidraad gebruikt door de casemanagers bij consultering en verwijzing.

De literatuur- en praktijkstudies zijn hieronder te downloaden: 

web statistics