Nieuwsbrief 17 Juni 2012

  

Het project de zwangere centraal is in volle vaart bezig met de uitwerking van de doelstellingen.

In deze nieuwsbrief een impressie van de expertbijeenkomst op 27 maart, het werkbezoek van de NZa en een impressie van de avond over het casemangement.

Ook vertellen we kort iets over de activiteiten van de werkgroep PR, organisatie en samenwerking en de literatuurwerkgroep.   


web statistics