Refereeravond 25 oktober 2011

Op 25 oktober 2011 vond de eerste refereeravond van het project plaats  in Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Ondanks de korte termijn waarop de refereeravond werd georganiseerd was de opkomst groot met ruim 70 deelnemers. Vanuit alle kernen in de regio waren professionals op de refereeravond afgekomen.

 

Naast verloskundigen (1e en 2e lijn), gynaecologen en management van diverse organisaties waren ook de disciplines psychologie, diëtetiek, sociaal psychiatrisch verpleegkunde, lactatiekunde, kraamzorg, verpleegkunde kinder- en kraamafdeling ZRT, kindergeneeskunde, consultatiebureau artsen, huisartsen, fysiotherapie, vertrouwensarts, epidemioloog, alternatieve geneeskunde en consulent VVE, CJG en schoolcontact werker.

 

De deelnemers erkenden het belang van regionale samenwerking. Een aantal meldden zich aan om in het nieuwe jaar ook hun bijdrage te leveren aan een van de werkgroepen. Overal een geslaagde kick off van het project.

 

De onderwerpen die werden gepresenteerd zijn hieronder kort te lezen met een presentatie die te downloaden is. 

 

Projectpresentatie

Cornel Kirpestein, Verloskundige en voorzitter  van het project De Zwangere Centraal zal opzet, inhoud van het project presenteren.

 

U kunt de presentatie van Cornel hier downloaden: Presentatie Cornel Kirpestein

 

Allochtoon ouderschap

Drs. Aya Crébas (onderwijskundige) is onderzoeker / ontwikkelaar op het gebied van cultuur, communicatie en gezondheidszorg. Auteur van: Handboek coaching aanstaande ouders (Assen, 2006). Samen met dr Sylvia Nossent (psycholoog) heeft zij de cursus Zwanger, Bevallen, een Kind! ontwikkeld voor aanstaande ouders met een sociale en cultureel diverse achtergrond.  De ontwikkelaars zijn van plan om met een aangepaste benadering het bereik te vergroten onder de risicogroepen binnen de verloskundige zorg.

 

U kunt de presentatie van Drs. Aya Crébas hier downloaden: Presentatie van Drs. Aya Crébas

 

Overgewicht en zwangerschap

Darie Daemers en drs. Astrid Merkx: Beide sprekers zijn verloskundige en docent-onderzoeker op de Academie verloskunde Maastricht. Zij presenteren de voorlopige onderzoeksresultaten van hun promotieonderzoek op het onderwerp overgewicht,  gewichtstoename en mogelijke interventies in de zwangerschap.

 

Van dit onderwerp is helaas geen presentatie beschikbaar omdat onderzoek nog loopt en de onderzoeksgegevens nog gepubliceerd moeten worden.

 

Projectresultaat Zwangere met meer aandacht

Rob Hardeman, unitmanager afdeling verloskunde ZRT, verloskundige en werkgroeplid: Om een keten rondom de zwangere, barende en kraamvrouw te vormen, is een intensieve samenwerking van de 0e, 1e, 2e en 3e lijn een voorwaarde. Het protocol dat wordt gepresenteerd ondersteunt deze samenwerking. In de opmaat naar de zwangere centraal, geeft dit richting, ondersteuning en verduidelijking aan hoe wij het doen met elkaar. Natuurlijk  blijft het mensenwerk, maar door de lijnen duidelijk uit te zetten, willen wij de juiste zorg geven aan de cliënt.

 

U kunt de presentatie van Rob Hardeman hier downloaden:  Presentatie Rob Hardeman

 

Presentatie van De zwangere met extra aandacht

web statistics