Sociale kaart

Visueel landschap Sociale kaart

Om te weten wie er betrokken zijn bij de multidisciplinaire samenwerking , en bij een specifiek thema in de regio, worden de regiopartners in kaart gebracht. Hieronder is een eerste  figuur gemaakt waarin de regiopartners te zien zijn.

Hierop wordt doorgeborduurd om per thema ook een specifieke sociale kaart te kunnen opstellen en te bezien hoe digitalisering van de sociale kaart vorm gegeven kan worden.

De professionals die in de kernen betrokken zijn hebben in het project allemaal een eigen projectleider (verloskundige 1e lijn). De kernen met sociale partners zijn weergegeven op de netwerk pagina. 

 
web statistics