Vrienden van De Zwangere Centraal

Sponsoring project De Zwangere Centraal

  

In de strijd tegen de babysterfte rond de geboorte is landelijk actie ondernomen om deze uitkomsten in zorg te verbeteren.

Nadat de adviezen van de landelijke stuurgroep Zwangerschap en Geboorte zijn uitgebracht in 2010 is een projectidee voor multidisciplinaire samenwerking ontstaan tussen diverse partijen in regio Rivierenland en ingediend bij Zonmw voor subsidie.

De projectleden zijn: alle verloskundige praktijken in de regio, gynaecologen en kinderartsen van Ziekenhuis Rivierenland, Kraamcentrum de Waarden, wethouder van volksgezondheid Tiel, Jeugdgezondheidszorg van de STMR; Centrum voor Jeugd en Gezin; vakgroep Midwifery Science  van de Academie Verloskunde Maastricht; projectgroep Rondom de Zwangere , GGD Rivierenland en coöperatie IRIS.

Deze aanvraag is gehonoreerd en het project is in april 2011 van start gegaan.

Het project De Zwangere Centraal heeft ten doel om aan het einde van het project algemene samenwerkingsprotocollen te hebben opgesteld rondom zwangeren en de gezondheidsthema's psycho-sociale problematiek, obesitas, allochtone afkomst, lage sociale klassen, tienermoeders en preconceptie (kinderwens).

 

In maart 2013 zal een eindcongres plaatsvinden waar we meer dan 250 professionals uit den lande hopen te mogen ontvangen. De te verwachten kosten worden geschat op ongeveer EUR 20.000,-.

 

De ZonMw subsidies voorzien niet in deze kosten. Zij richten zich grotendeels op de organisatiestructuur van de projecten.

De professionals die actief zijn in de projecten doen dit volledig op vrijwillige basis.

Met de sponsorgelden willen wij dit eindcongres mogelijk maken.

 

Om het congres te kunnen organiseren hebben wij uw hulp hard nodig!

 

Wat gebeurt er met uw sponsoring?

Zoals eerder beschreven worden uw sponsorgelden gebruikt om de kosten van de expertbijeenkomst en het eindcongres te betalen.

Wij hanteren daarin een anti-strijkstok beleid.

Alles komt ten goede aan de projecten.

 

Mogen wij op u rekenen?

Wij werken met elkaar vrijwillig mee aan dit waardevolle project, omdat we zo kunnen bijdragen aan de gezondheid van de huidige, en ook de toekomstige generatie in de Regio Rivierenland.

Het afgelopen jaar en de komende periode gaan wij gemotiveerd aan de slag. Onze horizon is die waarin we met onze projectresultaten een betere kwaliteit van zorg met elkaar mogen bereiken.

Wij besteden onze kostbare tijd aan de (toekomstige) inwoners van onze streek; mogen zij ook op u rekenen?

 

Wat kunnen wij u bieden voor uw sponsoring?

Als tegenprestatie voor de sponsoring zijn er verschillende mogelijkheden.

U kunt vertegenwoordigers van de projecten vragen op te treden tijdens bedrijfsactiviteiten.

Daarnaast denken wij aan het kunnen etaleren van uw bedrijf via een logo op uitnodigingen, syllabi en presentaties. Ook kan het zo zijn dat u in een syllabus uw bedrijf zou willen promoten of dat wij uw folder materiaal verspreiden onder de deelnemers.

Het opzetten van een stand tijdens de activiteiten behoort ook tot de mogelijkheden.

Wanneer u van een of meerdere opties gebruik wilt maken dan gaan we daarover graag in gesprek.

 

Veel dank namens allen die zich inzetten voor het project.

 

Ingrid Poulus, Corien Schoots en Bernadet Atteveld

 

ABN-AMRO Bankrekening nummer: 0243581599 t.n.v. Interconf. Rivierenland

 

info@dezwangerecentraal.nl 

web statistics