Project inhoud en opzet

Zorgpad

Overdrachts-documenten

Project en inhoud

Aanleiding tot het project

De Regio Rivierenland  kenmerkt zich door een bovengemiddeld aantal vrouwen met (ernstig) overgewicht. In de kernen Tiel en Culemborg is er een grote gemeenschap van niet-westerse allochtone vrouwen. In de gehele regio is het opleidingsniveau lager dan landelijk gemiddeld; bovendien is het besteedbaar gezinsinkomen ook lager dan landelijk gemiddeld (bron GGD Rivierenland 2008: Hoe gezond is Tiel). Tevens is er een toename van psychosociale klachten en een groeiend aantal tienermoeders.

Doel van het project

Ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg waarbij de zwangere vrouw, haar (ongeboren) kind en haar partner centraal staan. De zorg wordt geboden in de 1e lijn waar dat kan en in de 2e (of 3e lijn) wanneer dat nodig is.

Start project

In april 2011 is een externe projectbegeleider, Jacobien Wagemaker, aangetrokken en is de stuurgroep gestart met de opzet van de projectorganisatie. De eerste projectactiviteiten zijn opgepakt waaronder de communicatie en informatie over het project. Het online gaan van deze website is daar een voorbeeld van om informatie met projectleden en professionals te delen.

Activiteiten

Om tot samenwerking en kwaliteitsverbetering te komen hebben we met elkaar vastgesteld dat het van belang is om gezamenlijk een visie op verloskundige zorg te formuleren.

De rol van de casemanager wordt omschreven en geÔmplementeerd (de verantwoordelijke verloskundig professional door de keten heen).

Daarnaast is het van belang om de multidisciplinaire zorgvraag naar beleid- en zorgprotocollen voor zwangere vrouwen en hun gezin te vertalen. Er zijn vele thema's die daarvoor in aanmerking komen. Tijdens de projectdoorloop is gekozen voor de thema's overgewicht, allochtonen, lage SES, tienermoeders en psychosociale klachten. Dit zijn thema's die bovengemiddeld voorkomen in de regio en als risicovol bekend zijn voor gezondheid van de (aanstaande) moeder en/of het (ongeboren) kind.

Ook buigen wij ons over de organisatorische en financiŽle mogelijkheden van verdergaande samenwerking en uitvoer van zorg.

Om het effect te meten van het project is bij aanvang van het project een meting gedaan naar de ervaringen van de cliŽnten evenals de betrokken zorgprofessional. Aan het einde van het project zal deze meting herhaald worden om vast te kunnen stellen of er al effect is bereikt. 

 

web statistics