Project, Zorgpad


Afgelopen twee jaar is in het kader van het ZonMw project 'De Zwangere Centraal' het zorgpad 'Obesitas / gezonde gewichtstoename in de zwangerschap' ontwikkeld. Dit zorgpad is ontstaan door een multidisciplinaire samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de zorg aan zwangere vrouwen. Het doel van het zorgpad is het verlenen van zorg op maat, aan zwangere vrouwen, die kampen met obesitas ten tijde van de zwangerschap, vanuit een integrale benadering. Daarnaast richt het zorgpad zich op het voorkomen van excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap, ook bij vrouwen met een gezonde BMI.

Door implementatie van het zorgpad willen we bij de zwangere vrouwen bewustwording en verbetering t.a.v. leefgewoonten en bevordering van de eigen gezondheid en de gezondheid van het (ongeboren) kind bereiken. Tevens willen we gezondheidsproblemen voor moeder en kind, zowel op kort termijn (complicaties zwangerschap, geboorte en kraamperiode) als op langer termijn (toename obesitas, diabetes type 2, en daaraan gerelateerde aandoeningen) voorkomen.

De werkgroep 'Obesitas / gezonde gewichtstoename in de zwangerschap'  van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland gaat dit jaar het zorgpad in de regio Rivierenland implementeren. Betrokkenen van het zorgpad zijn huisartsen, 1ste en 2de lijns verloskundigen, gynaecologen, 1ste en 2de lijns diëtisten, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen en fysiotherapeuten. De volgende activiteiten zullen in het project plaatsvinden:
-    Maart 2014: Om te onderzoeken of het zorgpad de gewenste resultaten na één jaar heeft opgeleverd, worden alle betrokkenen gevraagd om in zowel de voor- als in de nameting ( één jaar na start van de implementatie) een vragenlijst in te vullen.
-    Dossieronderzoek waarbij de zorg door verloskundigen en gynaecologen rond obesitas en gewichtstoename in de zwangerschap zullen worden geëvalueerd. Aan het begin en aan het einde van het implementatieproject.
-    Uniforme verwijs- en rapportage documenten  zullen gezamenlijk worden ontwikkeld door de deelnemers.
-    April 2014: Alle betrokkenen ontvangen het zorgpad 'Obesitas / gezonde gewichtstoename in de zwangerschap' en indien van toepassing werkafspraken tussen verschillende disciplines.
-    Mei 2014: een aantal betrokkenen zullen geïnterviewd worden om te achterhalen wat de kansen en belemmeringen zijn ten aanzien van de implementatie van het zorgpad.
-    Juni 2014: Er wordt een regionale startbijeenkomst georganiseerd met als doel onderlinge kennismaking tussen de betrokkenen en het bespreken van het zorgpad.
-    oktober 2014: Er zullen twee intervisiebijeenkomsten georganiseerd worden waar casuïstiek en knelpunten besproken worden.
-    januari 2016: er zal een nameting worden gehouden onder de betrokken zorgverleners om de samenwerking te evalueren. Ook zal er weer een dossieronderzoek worden verricht.

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen. 

Mede namens de werkgroep 'Obesitas         -         gezonde gewichtstoename in de zwangerschap',
Renate Jansink, extern projectbegeleider               Cornel Kirpestein, inhoudelijk projectbegeleider
E: r.jansink@oogg.nl / T: 0488-417400                   E: c.kirpestein@upcmail.nl / T: 06-22237864


web statistics